Pravidla

Základní ustanovení serveru Minecraftuj.eu

§1 Hraním na serveru Minecraftuj.eu hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla

§2 Tyto pravidla platí na všech serverech Minecraftuj.eu i na stránkách Minecraftuj.eu (forum, komentáře)

§3 Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy, emailu na webu/serveru/facebooku (většinou v případě problému nebo v případě banu) a s logováním veškeré komunikace ve hře / na webu

§4 Výklad pravidel je pouze v kompetenci Administrátorů (dále jen admin) a Moderátorů (dále jen Mod)

§5 Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů    

Oddíl 1. Pravidla

§6 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně VIP hráčů).

§7 Neznalost pravidel neomlouvá.

§8 Admini si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.    

Oddíl 2. Všeobecní pravidla

§9 Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.

§10 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.

§11 Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y nebo znaky/obrázky.

§12 Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky adminů a moderátorů. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru.

§13 Admin/Mod/Helper je autorita serveru a bude hráčem také tak respektována.    

Oddíl 3. Administrátorský Team (dále jen A-team)

§14 Členy A-teamu jsou všichni Moderátoři a Administrátoři a Helpeři.

§15 Rozhodnutí člena A-teamu je konečné a závazné.

§16 Moderátoři dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel Minecraftuj.eu

§17 Helpeři radí hráčům a pomáhají při hře.

§18 V případě nesouhlasu s moderátory Minecraftuj.eu je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru (Admin), bude-li se stížnost týkat trestu (ban, mute) a prokáže se jeho oprávněnost, bude tento trest zdvojnásoben.

§19 Rozhodnutí Admina je konečné, není proti němu odvolání.    

Oddíl 4. Herní účet

§20 Veškeré herní účty a tudíž i itemy ( postavené bloky, obvody a jiné stavby ) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat,nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.

§21 Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet.

§22 Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.

§23 Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat informace o účtu. Členové týmu oprávnění k manipulaci s účty tyto informace nepotřebují. Tyto informace vydáváte na vlastní riziko.    

Oddíl 5. Tresty a důkazy

§24 O druhu a délce trestu rozhoduje Admin/Mod.

§25 Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá

§26 Je zakázano využívat hacky/ clienty jako xray apod.

§27 Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly

§28 Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, Admin/Mod na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.

§29 Základním průkazným materiálem je výpis z logu, nebo výpověď relevantního svědka. Tuto relevantnost posuzuje sám Admin/Mod.  

 Oddíl 6. VIP

§30 VIP je bráno jako příspěvek na provoz serveru, tudíž není nárokovatelné 

§31 Pro hráče s VIP accountem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP accountu

§32 I hráč s VIP accountem může být zabanován

§33 Výhody, které může hráč s VIP accountem využívat nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoliv zmněnit, případně zrušit

§34 V případě hráčovi neaktivity se VIP neprodlužuje, k proudloužení VIP accountu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 1 den

§35 Hráč o VIP přichází v případě vypršení doby jeho trvání, porušení pravidel (viz. bod č. 3, nebo zániku serveru)

§36 Pokud se vyskytne problém VIP, hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím fóra v příslušné sekci administrátorům

§37 Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s VIP přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM

Oddíl 7. Faction PVP server

§38 Každý hráč musí dodržovat pravidla Minecraftuj.eu a pravidla PVP serveru

§39 Je zakázáno nechávat nedosekané stromy.

§40 Je zakázáno nesmyslně rozlévat vodu a lávu

§41 Je zakázané nesmyslně ničit mapu

§42 Je zakázané stavět věže 1×1 z jakéhokoliv materiálu anebo podobné věže

§43 Je zakázáno chtít od Adminů TP na jiné místo  

§44 Základna/Hrad/Pevnost Hráče nesmí být v Netheru,Nad Netherem, ani v lávě anebo vodě. Musí být v normálním světě na vodě.

§45 Hráč má právo zabít kohokoliv z jiné Frakce

§46 Hráč má právo napadnout jinou Frakci nebo jiného hráče bez důvodu

§47 Hráč nesmí útočit na hráče pomocí nějakého bugu na spawnu a marketu

§48 Hráč má právo vyrabovat základnu frakce , kterou dobil

§49 Hráč má právo na itemy, které najde/ukradne/ukořistí z hráče, kterého zabil

§50 Hráč nesmí okrádat vlastní Frakci, ale může prozradit souřadnice základny nepříteli

§51 Hráč nesmí používat TNT

Oddíl 8. Empire Earth server

§52  Je zakazane mať zakladnu frakcie v podzemí/pod vodou.

§53 Je zakazané stielať rekety alebo cimkolvek do spawnu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*